Διώροφη τριπλοκατοικία με καταστήματα
  • Γενική άποψη
  • Γενική άποψη
  • Άποψη οδού Ροβέρτου Γκάλλι
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Άποψη εξώθυρας από οδό Ροβέρτου Γκάλλι
  • Άποψη εξώθυρας από οδό Προπυλαίων
  • Άποψη εξώθυρας από οδό Ροβέρτου Γκάλλι
  • Λεπτομέρεια όψης - Είσοδος στο κατάστημα
  • Λεπτομέρεια όψης - Κάγκελο εισόδου στο υπόγειο
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Διώροφη τριπλοκατοικία με καταστήματα
Ροβέρτου Γκάλλι 23

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Διώροφο κτήριο του μεσοπολέμου με κατοικίες, γραφεία και καταστήματα στο ισόγειο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014