Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Ψαρών 54

Διώροφη κατοικία. Κάποτε στέγαζε το Πνευματικό Κέντρο Κερκυραίων Αττικής. Σήμερα είναι κενή.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014