Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2017)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης, γείσο (2017)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης, εξώστης του 1ου ορόφου (2017)
Κατοικία
Νικομήδειας 19

Διώροφο κτήριο του ύστερου νεοκλασικισμού. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014