Προσφυγική Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
Προσφυγική Κατοικία
Πανόρμου 84

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1932
Διώροφο συγκρότημα διπλοκατοικιών με ανεξάρτητες εισόδους ισογείου και ορόφου. Αποτελεί τμήμα του προσφυγικού συνοικισμού επί της Πανόρμου (1930-1932).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014