Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Γενική άποψη της πλάγιας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης (2014)
Κατοικία
Παναθηναϊκού 9

Ισόγειο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014