Κατοικία με ισόγειο κατάστημα
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Γενική άποψη (2014)
  • Άποψη της πλάγιας όψης (2014)
Κατοικία με ισόγειο κατάστημα
Αρματολών και Κλεφτών 63

Διώροφο κτήριο με μεταγενέστερες προσθήκες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014