Κατοικία
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Γενική εξώθυρας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Θόλου 10

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Στεγάζει τα γραφεία της "Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Ανασκαφές Θήρας".
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014