Κατοικία (Οικία Ι. Χατζηκυριάκου)
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική παραθύρου υπογείου
Κατοικία (Οικία Ι. Χατζηκυριάκου)
Αυρηλίου Μ. 1

Διώροφη κατοικία με υπόγειο. Κτίστηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και είναι από τις πρώτες πού κτίστηκαν στην Αθήνα, μετά την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014