Αρχοντικό Λασσάνη
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική όψη προς την αυλή
  • Λεπτομέρεια όψης προς την αυλή
Αρχοντικό Λασσάνη
Διογένους 1-3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1837
Το Αρχοντικό Λασσάνη είναι διώροφη κατοικία με υπόγειο και αυλή και ανήκε στον στρατηγό Γεώργιο Λασσάνη. Το κτήριο, με πρώιμα κλασικιστικά χαρακτηριστικά χρονολογείται στο διάστημα 1833 έως 1837 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Από το 1991, το κτήριο στεγάζει το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014