Δημοτική Σχολή
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Δημοτική Σχολή
Αδριανού 106-108

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1870
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Παναγιώτης Κάλκος
Ισόγειο κτήριο στο οποίο λειτουργούσε η "Δημοτική Σχολή", νεοκλασικής μορφολογίας. Το κτήριο χρονολογείται το διάστημα 1875-1876, κτίστηκε σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Στεγάζεται σε αυτό το 74ο Δημοτικό Σχολείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014