Αρχοντικό του Γάσπαρη
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Γενική κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική εξώστη
 • Γενική παραθυρόφυλλων
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
 • Γενική παραθύρου
 • Λεπτομέρεια στέγης
Αρχοντικό του Γάσπαρη
Φλέσσα 4

Το αρχοντικό περιλαμβάνει μια οικία της εποχής της Τουρκοκρατίας και μια νεοκλασική διώροφη οικία του 19ου αιώνα, επί της οδού Φλέσσα. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014