Κατοικία με κατάστημα
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης
 • Γενική αυλότοιχου
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
 • Γενική εισόδου υπογείου
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική παραθύρου
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Αδριανού 100

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο και αυλή, κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014