Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική επιγραφής
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία
Απόλλωνος 33-35-37

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1939
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Άρθουρ Σκέπερς - Κωνσταντίνος Δοξιάδης
Τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και καταστήματα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος. Το κτήριο χρονολογείται το 1939 και σχεδιάσθηκε από τoυς αρχιτέκτονες Άρθουρ Σκέπερς και Κωνσταντίνο Δοξιάδη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014