Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με καταστήματα
Απόλλωνος 30

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014