Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου επί της οδού Μπενιζέλου Π
  • Γενική εισόδου υπογείου
  • Γενική ανοίγματος
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική κόγχης
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
Κατοικία με καταστήματα
Μπενιζέλου Π 4

Τετραώροφο κτήριο διαμερισμάτων με καταστήματα στο ισόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σήμερα, στους α' και β' όροφο λειτουργούν τα γραφεία του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014