Βιοτεχνικό κτήριο "Α.Ε. Ελληνική Εριουργία"
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
Βιοτεχνικό κτήριο "Α.Ε. Ελληνική Εριουργία"
Πλατεία Μητροπόλεως 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Γεώργιος Καλύβας
Πενταώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Καλύβα για να στεγάσει την " Α.Ε. Ελληνική Εριουργία". Αρ. αδείας 8/4/1935. Σήμερα στεγάζει κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014