Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πανδρόσου
  • Λεπτομέρεια γωνιακού εξώστη
  • Γενική εισόδου επί της οδού Πανδρόσου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πανδρόσου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Πανδρόσου 21

Τριώροφο κτήριο Του Μεσοπολέμου, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014