Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Πανδρόσου 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1924
Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Το κτήριο χρονολογείται το διάστημα 1865 έως 1924 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014