Πολυκατοικία Μ. Κωνσταντίνη
  • Γενική όψη επί της οδού Καπνικαρέας
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Καπνικαρέας
Πολυκατοικία Μ. Κωνσταντίνη
Καπνικαρέας 13

Τριώροφο κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Νικολούδη. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014