Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2019)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Προπυλαίων 25

Ισόγειo κτήριο με υπερυψωμένο υπόγειο. Φέρει πλούσια διακόσμηση στην όψη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014