Κατοικία - Μικρή Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
Κατοικία - Μικρή Πολυκατοικία
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Βασίλειος Κουρεμένος
Τετραώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο. Κτίστηκε το 1930 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βασιλείου Κουρεμένου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014