Κατοικία
  • Γενική κτιρίου
Κατοικία
Μητσαίων 25

Διώροφη νεοκλασική διπλοκατοικία. Στεγάζεται σε αυτό η Ισπανική Πρεσβεία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014