Κατοικία με κατάστημα
Κατοικία με κατάστημα
Αθηνάς 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Εμμανουήλ Γαλάνης
Πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Γαλάνη. Η οικοδομική άδεια είναι του 1936. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014