Κτήριο Γραφείων
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια όψης
Κτήριο Γραφείων
Αβραμιώτου 3

Αρχικά διώροφο κτήριο με μεταγενέστερη προσθήκη ορόφων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014