Κτήριο με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κτιρίου
  • Λεπτομέρεια κτιρίου
Κτήριο με κατάστημα
Σταδίου 23

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1880
Τριώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής τεχνοτροπίας. κτίστηκε το 1880.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014