Πολυκατοικία Σπ. Μουσούρη
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια υπόστεγου
  • Γενική φεγγίτη
Πολυκατοικία Σπ. Μουσούρη
Πραξιτέλους 48

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κωνσταντίνος Κυριακίδης
Τετραώροφο κτήριο. Οικοδομήθηκε το 1930 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Κυριακίδη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014