Κατοικία - Κτήριο Σούτσου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική επιγραφής
Κατοικία - Κτήριο Σούτσου
Πανεπιστημίου 35

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1830
Διώροφο κτήριο της Οθωνικής περιόδου (δεκαετία 1830). Αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη. Στο κτήριο έζησαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως μέλη της οικογένειας Σούτσου, ο πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης και ο Ανδρέας Συγγρός. Το 1963 στεγάστηκε σε αυτό η ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση της Ελλάδας). Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014