Κατοικία - Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
 • Γενική κτηρίου
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική εισόδου
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική εισόδου
 • Γενική αυλής
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Αρχείο Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Κατοικία - Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Ηπίτου 3-3B

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1889
Τετραώροφη νεοκλασική διπλοκατοικία με υπόγειο και αυλή. Το κτήριο χρονολογείται το 1889 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σε αυτό λειτουργεί το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014