Αρσάκειο Παρθεναγωγείο
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική δευτερεύουσας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
Αρσάκειο Παρθεναγωγείο
Πανεπιστημίου 47

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1852
Διώροφο νεοκλασικό κτήριο, κτίστηκε το διάστημα 1846-1852 και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014