Μέγαρο Αθηνογένους
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Μέγαρο Αθηνογένους
Σταδίου 50

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1870
Διώροφο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού. Κτίστηκε το διάστημα 1875-1880. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014