Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Απόλλωνος 25

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014