Κατοικία - Σχολείο (Σχολή Χιλλ)
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία - Σχολείο (Σχολή Χιλλ)
Ναυάρχου Νικοδήμου 22

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Τριώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Διαμαντόπουλο. Αποτελεί τμήμα της Σχολής Χιλλ. Η αρχική του χρήση ήταν κατοικία (άνω όροφος) του διευθυντή και νηπιαγωγείο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014