Πολυκατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική εξώθυρας υπογείου
Πολυκατοικία με κατάστημα
Απόλλωνος 9

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1933
Τετραώροφη πολυκατοικία, χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου και του μοντέρνου κινήματος. Το κτήριο χρονολογείται το 1933 και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014