Ξενοδοχείο «Μασσαλία»
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική ισογείου Ground fllor
  • Γενική ισογείου Ground fllor
  • Γενική εισόδου Entrance
  • Γενική εισόδου Entrance
  • Η συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στα Χαφτεία.
  • Το ξενοδοχείο Απόλλων στα 1927-1928
Ξενοδοχείο «Μασσαλία»
Σταδίου 58

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1890
Τετραώροφο νεοκλασικό κτήριο. Κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014