Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
  • Γενική ισογείου
  • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
  • Ψηφιδωτά
Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Αθηνάς 56

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1/1929
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Βασίλειος Κουρεμένος
Εξαώροφο κτήριο. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Βασίλειο Κουρεμένο και κατασκευάστηκε σε δύο στάδια, το 1926 και το 1929, χρονιά που ανακατασκευάστηκε και προστέθηκαν καθ' ύψος τρεις ακόμα όροφοι. Έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014