Κατοικία με καταστήματα
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Γενική όψη επί της οδού Νίκης
 • Γενική όψη επί της οδού Νίκης
 • Γενική όψη επί της οδού Μητροπόλεως
 • Γενική όψη επί της οδού Μητροπόλεως
 • Γενική όψη επί της οδού Μητροπόλεως
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Γενική εισόδου
 • Γενική εισόδου επί της οδού Νίκης
 • Γενική εισόδων επί της οδού Μητροπόλεως
 • Λεπτομέρεια εξώστη επί της οδού Μητροπόλεως
Κατοικία με καταστήματα
Μητροπόλεως 7

Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014