Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Ναυάρχου Νικοδήμου 37

Διώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014