Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Όπλων
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Ο ναός πριν την ενσωμάτωσή του στο νεότερο (1976-1981)
  • Πρόσοψη του ναού πριν την ενσωμάτωσή του στο νεότερο (1976-1981)
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Όπλων
Στρατηγού Καλλάρη 57

Πρωτοχριστιανικός - Παλαιοχριστιανικός Ναός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014