Κατοικία (;) με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία (;) με κατάστημα
Αδριανού 138

Ισόγειο νεοκλασικό κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014