Οικία George Finlay
 • Γενική πίσω όψης
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Γενική πίσω όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική αυλής
 • Γενική επιγραφής
 • Γενική αυλόθυρας
 • Γενική κύριας εισόδου
Οικία George Finlay
Σχολείου 8

Τετραώροφο κτήριο με αυλή και υπόγειο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σε αυτό λειτουργούν τα γραφεία του Θεάτρου "Δόρα Στράτου".
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014