Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Επιχάρμου 1

Ισόγειο νεοκλασικό κτήριομε υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014