Κατοικία
  • Γενική άποψη (2014)
  • Γενική άποψη (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
  • Άποψη της αυλής (2014)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2014)
Κατοικία
Σμύρνης 4

Διώροφο κτήριο του ύστερου νεοκλασικισμού με ημιυπόγειο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014