Κατοικία
  • Γενική άποψη (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια της όψης (2014)
  • Eπιγραφή (2014)
  • Λεπτομέρεια της όψης (2014)
Κατοικία
Αριστοτέλους 55

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Στεγάζει το 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 31ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014