Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πίσω όψης
  • Γενική κύριας όψης
Κατοικία
Τριπόδων 32

Διώροφη κατοικία με αυλή, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το κτήριο χρονολογείται το 1800 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014