Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική κτηρίου 1993
  • Εσωτερική σκάλα
  • Εσωτερική σκάλα
  • Εσωτερική αυλή
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Ασκληπιού 183

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1914
Τριώροφο διατηρητέο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014