Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική εξώστη
Κατοικία με καταστήματα
Αδριανού 109

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014