Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Αδριανού 115

Διώροφο κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, νεοκλασικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014