Πολυκατοικία
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική έρκερ
  • Λεπτομέρεια εξωστών
  • Γενική εισόδου
Πολυκατοικία
Κυδαθηναίων 20

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Πενταώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014