Πολυκατοικία
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
Πολυκατοικία
Χατζημιχάλη Α 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1931
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Τετραώροφη πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος. Κτίστηκε το διάστημα 1930-1931 και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Διαμαντόπουλο (Αριθ. Οικοδομικής άδειας: 3094/4-9-1930). .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014