Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Αλκιβιάδου 14

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014